Lukyn-Gaming.eu | Pravidla

Pravidla


Základní ustanovení portálu Lukyn-Gaming.eu

 • Hraním na serverech Lukyn-Gaming.eu hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla a obchodní podmínky (uvedené u produktů)
 • Pravidla jsou pro všechny stejná (včetně A-Týmu).
 • Neznalost pravidel neomlouvá.
 • Výklad pravidel je pouze v kompetenci členů A-Týmu.
 • Zákaz šíření reklamy a to jakýmkoliv způsobem. (Za reklamu se považuje: IP adresa jiného serveru, youtube kanálu, nebo jakékoliv odkazy.)
 • Hráč nesmí podporovat člověka, který úmyslně porušuje naše pravidla nebo se snaží jakkoliv poškodit server.
 • Je zakázáno jakkoliv obcházet ban.
 • Administrátoři si vyhrazují právo kdykoliv pravidla změnit.

 

Všeobecná pravidla

 • Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a homofobie.
 • Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
 • Je zakázáno mít nick v podobném znění jako jsou nicky členů A-Týmu.
 • Je zakázáno jakkoliv podvádět, lhát, či jinak klamat ostatní hráče i členy A-Týmu.

 

Tresty a důkazy

 • O druhu a délce trestu rozhoduje A-Tým.
 • Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.
 • A-Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.
 • Screenshoty či dema se považují za průkazný materiál.
 • Výpověď svědka není průkazným materiálem.

 

Základní pravidla pro samotné hraní

 • Zákaz žebrání o jakékoliv výhody.
 • Zákaz používaní jakýchkoliv cheatů či hacků.
 • Pokud hráč najde jakýkoliv bug (chybu) je povinen jí neprodleně nahlásit.
 • Je zakázáno jakýkoliv bug využívat.
 • Zákaz používání externích programů, které dělají práci za hráče, nebo jinak ovlivňují hru.
 • Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
 • Je zakázáno se jakkoliv vydávat za členy A-Týmu.
 • Hráči musí plnit úlohy mapy a nezdržovat tak hru.
 • Hráči nesmí být dlouho na spawnu a zdržovat tím hru.
 • Hráči by neměli jakkoliv prozrazovat polohu ostatních hráčů a tak je oproti ostatním hráčům znevýhodňovat.
 • Platí zákaz prodávání jakýchkoliv herních účtů, obchodování s předměty v jiných hrách a s reálnými penězi.

 

TeamSpeak 3 Pravidla

 • Je přísně zakázano projevovat rasismus, nacismus a diskriminaci!
 • Je zakázáno mít vulgární nickname, description, název místnosti, popis místnosti a avatar.
 • Je zakázáno mít nickname složený z divných znaků či mezer.
 • Je zakázáno pouštět hudbu a jiné otravné zvuky mimo DJ místnosti a vaše místnosti.
 • Je zakázáno používát ClownFish či jiné měniče hlasu ve všech roomkách.
 • Je zakázano hráče otravovat pokováním, spamováním do PM apod.
 • Je zakázáno AFKovat v čekárně a v DJ místnostech.
 • Je zakázáno kopírovat popisy místností nebo ikony!
 • Je zakázáno mít v descriptionu, názvu, popisu místností svá pravidla a white + black list (vstup povolený a vstup zakázaný).